Bursa
Açık
24.1°
Başka Gazete

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de: Neler değişecek?

2024.07.05 21:39 Son Güncellenme: 2024.07.05 21:39 - EĞİTİM

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndan geçti. Teklifle, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de: Neler değişecek?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.
Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak; bu kişiler mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Akademi'nin görev alanına giren konularda politika ve stratejileri belirleyecek; gerçekleştirilen çalışmaları izleyecek ve değerlendirecek.

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Milli Eğitim Akademisi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek.

Öğretmen ve yöneticilere başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.
Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

Aday öğretmen olarak görev yapanlar ile yürürlük tarihinden 1 Eylül 2025'e kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecekler, en az 240 ders saati hizmet içi eğitimi içeren Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak.