Bursa
Açık
0.7°
Başka Gazete

Ülkü Küçükkayalar: Bizi dinlemeye devam edeceksiniz

2024.02.10 16:12 Son Güncellenme: 2024.02.10 16:12 - BURSA

Serdar Atilla Erdem'in ardından kürsüye çıkan Ülkü Mercan Küçükkayalar, Çağdaş Gruba ve kendisinde yönelik ithaf edilen iddialara yanıt vermemeyi tercih etti. Faaliyet Raporunun uzun olduğu konusunda takılan tavır nedeniyle, "Çok şey yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daha da uzayacak ve bizi dinlemeye devam edeceksiniz"diyen Ülkü Küçükkayalar, seçimi tekrar kazanacaklarının sinyalini verdi.

Ülkü Küçükkayalar: Bizi dinlemeye devam edeceksiniz

Ülkü Küçükkayalar, konuşmasının büyük çoğunluğunu 2 yıllık dönemini anlatarak ve gelecek 2 yılda neler yapmayı planladıklarını anlatarak tamamladı. Küçükkayalar, "Büyük İMO camiası tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da demokratik bir seçim sürecini yaşıyor. Üyelerimiz yarın özgür iradeleri ile seçimlerde oy kullanacaklar. Bu süreçte TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin 19. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine Çağdaş İnşaat Mühendisleri olarak aday olduk. Ben Ülkü Küçükkayalar, Yönetim Kurulu adaylarımız adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla Selamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı.

AYRIM YAPMADAN YÖNETTİK

Ülkü Küçükkayalar konuşmasına şöyle devam etti:

18. çalışma döneminde Birlikte üretmek, birlikte yönetmek anlayışıyla, fark yaratma ve dönüştürme gücümüzü birleştirerek, yönetim kurulu olarak, asil-yedek ayrımı yapmadan, tüm üyelerimizin ve komisyonlarımızın katkılarına büyük kıymet vererek, geniş katılımlı bir üretim ve yönetim yaklaşımını her aşamada hayata geçirdik. Bu anlayışla devam edeceğiz. Önemli mesleklerden biri olan inşaat mühendisliğini okuyarak aramıza katılan Şube üyelerimizin sayısı 6 bin 625'e ulaşmıştır. Mesleğimizin hak ettiği değeri ne yazık ki bulamadığı bir dönemden geçmekteyiz. Ne yazık ki her ile bir üniversite anlayışıyla, plansızca açılmış inşaat fakülteleri nedeniyle, mezunlarımız işsizlik ve yetersiz eğitim ve mesleki donanım gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Meslektaşlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak hedefiyle ve bu olumsuzlukları giderebilmek amacıyla şubemizde mesleki seminerler, kurslar düzenleyerek meslektaşlarımızın teknik bilgi düzeyini yükseltmeyi amaç edindik. Gerçekleştirdiğimiz teknik geziler vasıtası ile de genç meslektaşlarımızın mesleki görgü ve bilgisini arttırmaya vesile olduk. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz daha da yüksek olacaktır. Bu dönem Şubemizde 2022-2024 yılları arasında 63 adet seminer, 17 adet kurs, 31 adet sosyal etkinlik, 7 adet teknik gezi gerçekleştirdik. Kurs ve seminerlerimize bizzat katılan üye sayımız 2427 oldu. Bu 2427 sayısı bizim gurur kaynağımızdır. Bu sayının artması için çalışmalarımız sürecektir. Ayrıca iş İstihdam ve Staj Komisyonumuz aracılığıyla bir platform kurarak, iş arayan meslektaşlarımızı işverenlerle buluşturma imkanı sunmaya çalıştık. Bu platform sayesinde, birçok meslektaşımıza, sadece bir iş değil, aynı zamanda yeteneklerine ve arayışlarına uygun doğru iş fırsatları yaratmayı başardık. Bu çalışmamızı da daha çok geliştirerek devam edeceğiz."

2 YILLIK DÖNEMİ ANLATTI

2 yıllık dönemi anlatan Küçükkayalar şu ifadeleri kullandı:

Yönetimde bulunduğumuz süre boyunca İMO Merkez tarafından yürütülen kampanyalara Şube olarak etkin bir şekilde katılarak tam destek verdik. Meslektaşlarımızın işsizlik sorununa daha köklü çözümler üretebilmesi ve sağlam yapılar inşa etmenin öneminin altını çizmek amacıyla "Her Şantiyeye Bir Şef" kampanyasını destekledik aktif bir şekilde yürüttük. Bu kampanyalar ile meslektaşlarımızın, ilgili kurumların, belediyelerin ve milletvekillerinin bu konuya dikkatini çekmeyi amaçladık ve bu çalışmalara devam edeceğiz. Ayrıca, "Boşuna Mı Okuduk" kampanyası ile mesleğimizin haklarını koruma altına almak ve TMMOB'a asgari ücret belirleme yetkisinin geri verilmesi için çalışmalar düzenledik.

"Gençlik Komisyonu ile 45 dakika" adlı söyleşiler, "Meslektaşlarla Yüz Yüze" toplantıları, "Gençlik Komisyonu Ofiste" buluşmaları ve "Mesleğe Hazırlık Kampı" gibi etkinliklerle, deneyimli meslektaşlarımızın genç meslektaşlarımıza deneyim ve bilgi aktarımı yapmalarına olanak sağladık.

Göreve geldiğimizde, meslektaşlarımızın mesleki konulara özel, hukuki sorunlar karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini ve dava süreçlerinde nasıl ilerleyeceklerine dair bir mercii olmadığını gözlemledik. 2017 yılında bir iş kazası geçiren ve dava sürecinde müteahhit firma ile karşılaştığı zorluklar nedeniyle yanında danışabileceği bir avukat olmayan üyemizin yaşadıkları, bu hizmeti başlatmamız için bize ilham verdi. 18. Dönem Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin mesleki faaliyetler sırasında karşılaştıkları hukuki sorunlara doğru danışmanlık ve yönlendirme alabilmeleri amacıyla bir hukukçu ile anlaşma yaparak, ücretsiz Hukuk Danışmanlığı desteği sağlayarak, Odamızın meslektaşının yanında olduğunu gösterdik. Bu destek sayesinde birçok üyemiz, hak kayıplarının ve sözleşmelerden doğan zararların önüne geçebilmiştir. Bu çalışmamız bir çok şube yönetimine ilham vermiştir. Elbette ki önümüzdeki dönemde devam edeceğimiz bir çalışmadır.

Aynı zamanda, Meslektaşlarımızın odamıza olan ilgisini ve bağlılığını artırmak amacıyla çok sayıda konserler, dayanışma geceleri, eğlenceler ve turnuvalar organize ettik. İKK kapsamında yapılan futbol turnuvasının dışında Şubemizce, üyelerimiz arasında, sosyal dayanışmayı sağlayacak ilk kez İMO Bursa Şubesi Futbol Turnuvası düzenledik. Bunun gelenekselleşmesini hedefliyoruz.

'Birlikte üretmek, birlikte yönetmek' anlayışımızı daha geniş bir alana yaymak için yerel yönetimlerle işbirliği yapmayı temel hedeflerimizden biri haline getirdik. Kentimize en faydalı olacak yolu belirleyerek, yerel yönetimlerle sıkı bağlar kurmaya büyük önem verdik. İMO'nun kurumsal kimliğini öne çıkararak, kentin yönetiminde aktif bir paydaş olduğumuzun farkındalığını yarattık. Sorunları sadece dile getirmekle kalmayıp, çözümün bir parçası olma ve bu çözümleri hayata geçirme yolunda, belediyelerle teknik işbirliği protokolleri imzaladık ve birlikte çalışarak, kentimiz ve mesleğimiz için büyük emekler sarf ettik ve katkılar sağladık. Bu çalışmaların devam etmesi için aynı çabayı göstereceğiz.

Bu çabaların bir parçası olarak;

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulu Cami Taşıyıcı Sistem Özelliklerinin Bilimsel Olarak Tespiti Protokolü,
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hızlı Tarama Yöntemi ile Bina Risk Değerlendirmesi Teknik İşbirliği Protokolü,
Nilüfer Belediyesi Ticari Birimler Taşıyıcı Sistem Tespit Tutanağı Çalışması için İş Birliği Protokolü,
Gemlik Belediyesi Ticari Birimler Taşıyıcı Sistem Tespit Tutanağı Çalışması için İş Birliği Protokolü,
Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) Güvenli Kent Güvenli Yaşam İşbirliği Protokolü,
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Altıparmak -Çarşamba Kentsel Dönüşüm Protokolü,
Bursa Barosu ve İMO Bursa Şubesi arasında 'Uzman Raporu' Alınması Hususunda İşbirliği Protokolü,
Bilecik Belediyesi Hızlı Tarama Yöntemi ile Bina Risk Değerlendirmesi Teknik İşbirliği Protokolünü imzaladık.

Tahribatsız yöntemler kullanılarak Ulucami'nin taşıyıcı sistemi ve temel yapısı detaylı bir şekilde incelenmiş ve mevcut hatları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, TBDY 2018 standartlarına uygun olarak modellenmiştir. Bu kapsamlı çalışmanın statik analizi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın raporlama aşaması halen devam etmekte olup, tamamlandığında en kısa sürede Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılacaktır. Bu yaklaşım, Ulucami'nin geleceğini korumak ve güçlendirmek adına atılmış önemli bir adımdır. Bu çalışma modelinin diğer tarihi ve kültürel mirasımız olan eserlerin de incelenmesine vesile olacağına inanıyoruz.

Altıparmak - Çarşamba kentsel dönüşüm projesi için, imar planları ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanmasına yönelik olarak yapılan teknik işbirliği protokolü çerçevesinde, hazırlanmış tamamlanmış planlara görüş bildirmek davranışını bırakıp, planlama sürecinin en başından itibaren ilgili odalarla işbirliği yaparak, devrim niteliğinde bir çalışma başlattık. Eleştirilerin ötesine geçerek, planlama sürecinin en başından itibaren, ortak aklı önemseyip, katılımcı bir yaklaşım geliştirdik. Bu değerli çalışma önümüzdeki dönem de devam edecektir.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan Hızlı Tarama Yöntemi ile Bina Risk Değerlendirmesi Protokolü kapsamında, deprem riski altındaki yapıların gözlemsel tespitini gerçekleştirip, kentsel dönüşüm çalışmalarında Odamız olarak üzerimize düşen katkıyı özveriyle sunduk.

Nilüfer Belediyesi ile yapılan teknik işbirliği çerçevesinde, ticari ve konut binalarının taşıyıcı sistemlerinin kontrolleri yapılmaya başlanmıştır. Saha tespitleri ve raporlamalar hazırlanıp belediyeye sunulmaktadır. Çalışma bu noktada bırakılmayıp, yönetim kurulumuzun fark yaratan anlayışı ile, bir adım ileriye götürüp, elde edilen bulgularla önleyici olarak alınabilecek tedbirlere yönelik çözümler için ilgili odalarla çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar yaygınlaşarak önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Şubemiz Bilirkişi Komisyonu, Yargıdaki bilirkişi raporlarının yetersizliğinin mahkeme sürelerinin gereksiz yere uzamasına neden olduğu tespitini yapıp, davaların başında, dava dilekçesine ek olarak Odamızdan alınacak uzman görüşü raporunun, davaları daha doğru yönlendireceği, dolayısıyla süreci kısaltacağı yönünde tespitlerde bulundu. Yönetim Kurulu olarak Bursa Barosu ile hukukun desteklenmesi çerçevesinde yargısal konularda kullanılmak üzere uzman görüşü raporu alınması yönünde işbirliği protokolümüzü imzaladık. Bu protokolün olumlu etkileri ilerleyen süreçde görülecektir.
Yönetim Kurulu olarak, birlik ve dayanışma içinde, değişimin gerçekleşeceğine olan inancımızla, kentin ve kentlinin hukukunu koruma görevimizi, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'ndaki çalışmalarımızla destekleyerek yerine getirdik.

Ülkemiz maalesef, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem felaketiyle sarsıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sabır ve dayanma ve yaşama gücü diliyoruz.

Unutulmaz acılar yaşatan bu felaket, depreme karşı hazırlığımızı, güvenli yapı stoğumuzu ve deprem direncimizi bir kez daha sorgulamamıza neden oldu. Dayanışma ruhu ile kenetlendiğimiz ,bir olduğumuz bu felaket mesleğimiz açısından da birçok noktanın sorgulanması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Faaliyete başladığımız ilk günden beri deprem gerçeğini önceleyerek çok sayıda basın açıklamaları, eğitimler, seminerler düzenlenmiştik. Ancak 6 Şubat Depremleri ile birlikte deprem odaklı çalışmalar daha da ön plana çıkarıldı.

Depremin ardından çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak Üniversitelerimizdeki öğretim üyelerimizden, gönüllü meslektaşlarımıza hasar tespit eğitimleri verilmesi sağlandı ve deprem bölgesine desteğe hazır hale getirildi. Şubemizden 75 gönüllü meslektaşımız ve yönetim kurulu üyelerimizden oluşan ekibimiz Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarında görev aldı.

Ayrıca Şubemiz ve tüm BAOB bileşenleri hep birlikte, ilk günden itibaren organize olup, deprem bölgesine gönderilmek üzere, insani yardım paketleri hazırlayıp, büyük bir düzen ve titizlik içinde TIR'lara yerleştirip, deprem bölgesine ulaştırdık.

Bu depremlerin hemen ardından Teknik Komisyonumuz, sık sık bir araya gelerek deprem bulgularını inceleyip analiz ederek bilgiler ürettiler. Deprem bölgesine gitmiş meslektaşlarımız tarafından elde edilen görüntüler, bilgiler, deneyimler sıklıkla, Şubemizde, meslektaşlarımızla toplantılar yapılarak paylaşıldı. Akademisyenlerimizin deprem bölgesinden elde ettiği veriler, yine Şubemizde düzenlenen etkinliklerle meslektaşlarımıza iletildi.

Depremlerin hemen öncesinde Şube olarak, Ocak ve Şubat ayını Geoteknik ayı olarak ilan ederek, her hafta bu konuda bir seminer sunmuştuk. Ovaya kurulan Bursa için zemin etkisinin ne kadar önemli olduğunu gösteren 6 Şubat Depremlerinin ardından, geoteknik konusuna dikkat çekmeye daha da fazla devam ettik. Süreç içerisinde meslektaşlarımızın ve mesleğimizin gelişimi için teknik donanımı arttıracak seminer ve kurslar organize ettik. Bütün bu çalışmaları mesleki sorumluluğumuzun gereği olarak gördük, böyle görmeye de devam edeceğiz.

Yönetim Kurulu olarak birlikte üretmek birlikte yönetmek anlayışıyla il ve ilçe Temsilciliklerimizi yönetsel mekanizmalarımıza dahil ettik. Şubemiz ve Temsilciliklerimiz ile birlikte aktif faaliyetler gerçekleştirdik. Şube-temsilcilik ilişkilerini iki yılda bir seçimler öncesi ziyaret seviyesinden çıkarttık ve sürdürülebilen ilişkiler kurmayı hedefledik. Hem faaliyet alanları etkinlikleri hem de bütçeleri itibariyle Temsilciliklerimiz artık adeta bir Şubeymişcesine çalışabilmektedirler.

Bu çalışma döneminde fikir altyapısını oluşturduğumuz, takvimi, kapsamı, programı belirlenecek, sürdürülebilir yapıya sahip İMO AKADEMİ'nin fiilen hayata geçmesi için derhal çalışmalarımızı sonlandıracağız. İnşaat ruhsatı süreçlerinde yaşanan zorlukların doğru yaklaşımlarla aşılabilmesi ve sürecin hızlanabilmesi için sektör paydaşları, belediyeler ve OSB müdürlükleri ile sürekli iyileştirme çalışmaları başlattık ve sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönem yapı denetim komisyonumuzun etkili olacağını ve sonuç odaklı çalışmalar yapacağını bildiriyorum.

Afetlere karşı dayanımlı kentlere, dirençli yapılara kavuşabilmemiz için 'DOĞRU TASARIM ve DOĞRU YAPIM' anlayışını kalıcı ve sürdürülebilir çözümler oluşturarak sağlamak zorundayız. İnşaat mühendisliğinde 'YETKİN MÜHENDİSLİK' yasasını hayata geçirilmesi artık zorunluluktur. Yetkin mühendislik yani meslekte uzmanlık ve yetkinlik mesleğimizin saygınlığını arttıracak; meslektaşlarımıza hak edilen ücretleri alabilme fırsatı sunacak; iş huzuru içinde bilgili ve bilinçli bir şekilde mesleğini ifa etme fırsatı sağlayacaktır. Bu çalışmanın içinde olup takipçisi olacağız.

18. Dönem Yönetim Kurulu olarak işsizlik, depremler, ekonomik krizle baş ettiğimiz bir 2022-2024 dönemini özveri ve kıvançla tamamlamış bulunmaktayız. Bu zorlu süreçte Şubemizin ve Yönetim Kurulumumuzun en büyük destekçileri tabi ki siz değerli üyelerimiz oldunuz. Bugün de sizlerden bizlere olan destek ve inancınızın devamını talep ediyoruz.

Vatanını milletini en çok seven, en çok çalışan ve mesleğini en çok sevendir. Bu bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilincini taşıyan ve ülkesinin aydınlık geleceğine inanan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi, kurumlarını güçlendirmek için siyaset üstü meslek politikaları üreterek gönüllü olarak yaptığımız bu çalışmalar, mesleğimiz, kentimiz ve toplumumuz yararına büyük katkılar sağladı. Yaptığımız çalışmaların ve başlattığımız projelerin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için, odamızın etkinliğini ve saygınlığını görünür kılmak için yarınki seçimlerde Çağdaş İnşaat Mühendisleri adına oylarınıza talip oluyoruz ve desteğinizi bekliyoruz. "

Ülkü Küçükkayalar, sözlerini "Bu gönüllü katkıların artarak devam edeceğine, mutlu bireylerin huzur ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye geleceğine olan inancımız tamdır" diyerek tamamladı.