Bursa
Açık
22°
Başka Gazete

Bursa Milletvekili Pala, Bakanlığa 'asbesti' yeniden sordu: Nasıl mümkün olabilir?

2024.02.12 10:17 Son Güncellenme: 2024.02.12 10:27 - BURSA

CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Kayıhan Pala; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na deprem bölgesindeki 'asbest' raporlarını yeniden sordu. Pala, "Bakanlık örneklerinde asbeste rastlanılmaması nasıl mümkün olabilir?" dedi.

Bursa Milletvekili Pala, Bakanlığa 'asbesti' yeniden sordu: Nasıl mümkün olabilir?

CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Kayıhan Pala 6 Temmuz 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 6 Şubat Depremleri sonrasında deprem bölgesindeki enkazların çevre ve sağlık riski oluşturabilecek şekilde uygunsuz şekilde bertaraf edildiğine dair endişeleri ve atık yönetim planını sormuş, 17 Ağustos 2023 tarihinde verilen yanıtta asbest ölçümüne dair çalışmaların yapılacağı ve tespiti halinde asbestli enkazların uygun biçimde bertaraf edileceği belirtilmişti.

Konu hakkındaki sorularını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bilgi edinme yöntemi ile tekrar soran CHP'li Pala, bu kez asbest ölçümü ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları hakkında şaşırtıcı bir yanıt aldı. 7 Şubat 2024 tarihinde bilgi edinme talebine verilen yanıta göre, bakanlık 22 Aralık 2023 tarihine kadar depremin etkilediği illerde toplamda 115 noktada asbest örnekleme çalışması yapmış ve çıkan sonuçlarda 'limit değerlerinin üzerinde' asbeste rastlanılmamıştı.

Deprem bölgesinde Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da ve Hatay'da bugüne kadar TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılan analizlerde asbeste rastlanılmasına rağmen, Bakanlık tarafından yıkıntı atıklarında yapılan analizlerde sınır değerin üzerinde asbeste rastlanılmamış olması şaşırtıcıdır. Bu durum, örneklemenin uygunsuzluğu konusunu gündeme getirmektedir.

Ayrıca, asbestli yıkıntı atıklarının söküm, uzaklaştırma ve depolama çalışmalarında görev yapanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması amacıyla; asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapılması gerektiği halde, bu konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmamaktadır. İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, mevzuatta belirtilen sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılması gerekir. CHP'li Pala, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da bilgi isteyeceklerini açıkladı.


Asbest lifleri havada solunur hale geldiklerinde tehlikelidir, öldürücüdür. Solunan lifler akciğerlerde birikir ve zarar verir. Bu durumda akciğerde zedelenmeler başlar ve bu da akciğerin çalışmasını engeller ve kansere yol açar. Asbestli malzemelerin gerek üretiminde gerekse sökümünde çalışanlar, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, farkında olmadan bu maddeye maruz kalabilir. Asbestin yol açtığı sağlık sorunları 40 yıl sonra bile ortaya çıkabilir. Yarattığı sağlık riskleri nedeniyle günümüzde başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde asbestin üretilmesi ve endüstride kullanılması yasaklanmıştır. Ülkemizde de asbest yasaklanmıştır ve asbest söküm işinin temel koruyucu önlemleri mevzuat hükmü haline getirilmiştir.